integrative database of expression dynamics of proteins in response to Hypoxia
Citation
For publication of the results in this study, please cite the following articles:

iHypoxia: integrative database for expression dynamics of proteins in response to hypoxia in animals.

Ze-Xian Liu, Panqin Wang, Qingfeng Zhang, Shihua Li, Yuxin Zhang, Yutong Guo, Chongchong Jia, Tian Shao, Lin Li, Zhenlong Wang, Han Cheng.

2021, Submitted.