integrative database for Hypoxia associated proteins in animals
Citation
For publication of the results in this study, please cite the following articles:

iHypoxia: an integrative database for hypoxia associated proteins in animals.

Ze-Xian Liu, Panqin Wang, Qingfeng Zhang, Shihua Li, Yuxin Zhang, Yutong Guo, Chongchong Jia, Tian Shao, Zhenlong Wang, Han Cheng.

2020, Submitted.