integrative database for Hypoxia associated proteins in mammals
Citation
For publication of the results in this study, please cite the following articles:

iHypoxia: an integrative database for hypoxia associated proteins in mammals.

Panqin Wang, Qingfeng Zhang, Shihua Li, Yuxin Zhang, Yutong Guo, Tian Shao, Zhenlong Wang, Ze-Xian Liu, Han Cheng.

2020, In preparation.